Personvernregler

Informasjon om bruk av personopplysninger og informasjonskapsler

Sist oppdatert: 01.09.2018

Tjenestene på Teston.io drives av TESTON AS (org.nr. 919 136 928 MVA) med registrert adresse Kongens gate 3, 0153 Oslo (heretter omtalt som "Teston", "vi", "oss", e. l.).

Tjenestene som Teston tilbyr gjennom "Tjenesten" er bygget på tillit. Det er viktig for oss at besøkende og brukere føler seg trygge på å bruke vår tjeneste, og derfor legger vi stor vekt på å beskytte ditt personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn og benytter informasjon om våre brukere, og hvordan vi beskytter brukernes personvern. Dersom du har spørsmål knyttet til vår personvernerklæring eller håndteringen av personopplysninger, oppfordrer vi deg til å kontakte oss på e-post help@teston.io.

Besøkende til nettstedet som deltar i tester vil i det følgende bli omtalt som "testere", "brukere", "deg", e. l. Klienter som setter opp tester gjennom Tjenesten vil i det følgende omtales som "klient", e. l.

Behandlingsansvar for Tjenesten

Teston er behandlingsansvarlig for personopplysninger du oppgir i forbindelse med registrering i eller bruk av Tjenesten.

I Tjenesten kan du gjennomføre konkrete tester for Testons klienter eller Teston. Personopplysninger som samles inn i forbindelse med gjennomføringen av testen, vil også gjøres tilgjengelig for klienten som har opprettet testen, som vil benytte personopplysningene for egen vurdering og oppfølging av testen. Klienten har et selvstendig behandlingsansvar for sin bruk av disse testresultatene, og utlevering til klienten er basert på ditt samtykke. Se mer informasjon under punktet "Deling av informasjon".

Innsamling og bruk av personopplysninger - oppsummering

Vi respekterer din rett til personvern, og all behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til norsk personvernlovgivning, og EUs General Data Protection Regulation (heretter omtalt som "GDPR") som vil gjelde som norsk lov. For enkelhets skyld har vi laget en oppsummering nedenfor, men vi anbefaler at du setter deg inn i denne personvernerklæringen i sin helhet, for at du skal forstå hvordan vi samler inn og bruker dine personopplysninger.

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer, personnummer, og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering, eller en kombinasjon av slike bruksmåter.

Teston bruker ikke dine personopplysninger til andre formål enn de som er beskrevet i denne erklæringen, med mindre vi har mottatt samtykke fra deg. Teston samler inn og bruker personlig identifiserbar informasjon, herunder betalingsinformasjon, kontoinnstillinger, og annen data (samlet omtalt som “kundedata”) til følgende formål:

 1. Administrere våre tjenester
 2. Overvåke og forbedre våre tjenester og funksjoner
 3. Opprette nye tjenester, funksjoner eller innhold
 4. Kontakte kunden om Tjenesten eller kontoen
 5. Kontakte kunder for informasjon om ny funksjonalitet i Tjenesten eller andre nyheter knyttet til Tjenesten

Hvilke personopplysninger samler vi inn


 1. Personopplysninger du selv oppgir i Tjenesten, slik som navn, e-postadresse, betalingsinformasjon, svar på spørsmål og opptak knyttet til gjennomføring av en konkret test, mm.
 2. Informasjon som samles inn gjennom din bruk av Tjenesten, herunder teknisk informasjon om din enhet og internett-tilkobling. Gjennom tjenerlogger og andre verktøy registrerer vi informasjon om enheten og tilkoblingen til vår tjeneste, herunder operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, informasjonskapsler, og unike identifikasjonsfiler. Denne informasjonen brukes ofte i anonym og aggregert statistikk, men vi kan også koble den mot din brukerkonto. Informasjonen gjør blant annet at vi kan tilpasse visningen av vår tjeneste til den enheten du bruker, i tillegg til at vi kan analysere ulike måter som brukerne benytter tjenestene våre på.
 3. Informasjonskapsler og annet innhold som lagres lokalt. Når du besøker vår tjeneste bruker vi ulike teknologier for å gjenkjenne deg som bruker. Vi bruker eksempelvis informasjonskapsler (cookies) for at du skal slippe å logge inn hver gang du besøker nettsidene våre. Se mer informasjon om vår bruk av informasjonskapsler under punktet "Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi".

Personopplysningene vil kunne bli supplert med offentlig tilgjengelig informasjon fra tredjepartsaktører.

Hva brukes opplysningene til og hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Teston behandler dine personopplysninger for å gjennomføre avtalen med deg, til å forbedre og videreutvikle tilknyttede tjenester, herunder å tilpasse og forbedre tjenestene, og til å informere deg om nye bruksmuligheter. Vi behandler også personopplysninger for å kunne gi deg tilbud og anbefalinger tilpasset ditt bruksmønster, til analyse for å forstå markedstrendene, samt for å forsøke å forutsi fremtidig atferd. Du finner mer informasjon om behandlingsformålene nedenfor, samt det rettslige grunnlaget for de ulike behandlingsformålene.

Forstå markedstrendene

Formålet med dette er blant annet å utarbeide statistikk som vi bruker for å forbedre og videreutvikle nettstedene våre, samt å forbedre produkttilbudene og tjenestene våre. Slike analyser kan gjøres av Teston selv, eller ved at Teston gjør et uttrekk av opplysninger som et annet selskap (databehandler) analyserer på våre vegne. Hvis det utleveres personopplysninger til andre selskaper for slike analyseformål, vil dette være underlagt såkalte databehandleravtaler med krav om konfidensialitet, at opplysningene ikke brukes til andre formål og slettes etter bruk, mm.

Grunnlaget for behandlingen er at den er nødvendig for å ivareta Testons berettigede interesser, som beskrevet i GDPR artikkel 6(1)f. Teston har i nødvendighetsvurderingen tatt hensyn til dine interesser og grunnleggende rettigheter, og vil regelmessig gjennomføre en fornyet vurdering for å sikre at slike interesser ikke blir skadelidende av behandlingen.

Forbedre brukeropplevelsen

Vi benytter det innsamlede datagrunnlaget for å forbedre tjenestene våre og å gi deg en mer brukervennlig tjeneste, f. eks. ved bruk av informasjonskapsler. Vi vil eksempelvis kunne følge med på om brukere med en bestemt nettleser eller mobiltelefon har problemer med å sette inn et oppdrag eller finne en test, slik at vi kan forbedre grensesnittet vårt. Opplysningene som behandles for dette formålet vil normalt brukes aggregert og anonymisert, dvs. at de ikke kan knyttes til deg som enkeltindivid. Vi har også muligheten til å bruke denne typen opplysninger for å yte brukerstøtte til den enkelte bruker ved tekniske problemer og lignende. I den grad slike formål innebærer behandling av personopplysninger, vil behandlingen være basert på ivaretakelsen av Testons berettigede interesser (GDPR artikkel 6(1)f) eller behovet for å oppfylle avtalen med deg som bruker av Testons tjenester (GDPR artikkel 6(1)b).

Administrere Tjenesten

For å kunne benytte Testons tjenester, må du som bruker gi fra deg enkelte personopplysninger, herunder kontaktopplysninger. Vi benytter dine personopplysninger til å administrere våre tjenester, herunder for å etablere en brukerkonto, for å kontakte deg om Tjenesten eller din brukerkonto, om ny funksjonalitet eller andre nyheter knyttet til Tjenesten, samt for å besvare dine henvendelser angående Tjenesten. Vi benytter også personopplysninger for å administrere den enkelte test, herunder å kontrollere at kommunikasjon mellom brukere (testere) og klienter er i tråd med våre retningslinjer, samt å kontrollere om gjennomføring av tester innfrir de nødvendige krav til kvalitet. Det rettslige grunnlaget for behandlingen vil først og fremst være å gjennomføre avtalen med deg som bruker av Tjenesten (GDPR artikkel 6(1)b). Administrasjon av Tjenesten som går utover det enkelte avtaleforhold, vil være begrunnet i Testons berettigede interesse i å administrere, kontrollere og informere om sine tjenester (GDPR artikkel 6(1)f).

Begrense misbruk av Tjenesten

Vi benytter informasjon knyttet til brukernes aktiviteter og teknisk data for å begrense ulike former for misbruk av vår tjeneste. Misbruk inkluderer blant annet svindelforsøk, «spamming», hets og sjikane, forsøk på å logge på andres brukerkontoer, og for øvrig handlinger som er forbudt etter norsk lov. Grunnlaget for denne behandlingen er ivaretakelse av Testons og tredjeparters berettigede interesser, herunder å beskytte andre brukere av Tjenesten mot uautorisert tilgang til deres personopplysninger (GDPR artikkel 6(1)f).

Overholde lovpålagte krav Behandling av personopplysninger om Testons brukere kan også være nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Teston (GDPR artikkel 6(1)c). Dette kan eksempelvis være tilfelle dersom regnskapslovgivningen stiller krav til fortsatt lagring av visse opplysninger etter at du har sagt opp din konto i Tjenesten.

Deling av informasjon

Det gjøres oppmerksom på at informasjon du oppgir via våre tjenester, vil kunne være tilgjengelig for våre klienter som ledd i gjennomføringen av våre tjenester. Ved gjennomføringen av en test, vil for eksempel både skjerm, lyd, og video (webcam) bli tatt opp og lagret, til bruk for klientens interne oppfølging og vurdering av testen. Ved gjennomføring av en konkret test i Tjenesten, vil Teston derfor innhente samtykke for deling av personopplysninger med klienten som har opprettet den relevante test. Teston vil kun dele opptakene med klienten som har opprettet den relevante testen, og tester er kun ment for intern bruk hos klienten, av relevant personell hos klienten, eller av andre som utfører oppdrag på vegne av klienten (f. eks. konsulenter). Klienten er i vilkårene for bruk av Testons tjenester pålagt å ikke dele med tredjeparter eller publisere slike opptak eller andre personopplysninger generert ved en test, eller å benytte slike personopplysninger til andre formål enn nevnt, uten et eventuelt samtykke fra deg som bruker. Merk imidlertid at klient kan dele personopplysningene med sine leverandører og andre som utfører oppdrag på vegne av klient (databehandlere). Slike databehandlere kan ikke bruke dine personopplysninger på noen annen måte enn til de formål opplysningene ble samlet inn og som ledd i utførelsen av tjenester for klient.

Vi vil også kunne levere ut informasjon til tredjeparter dersom det er nødvendig for å forhindre rettsstridig atferd, krenkelse av Testons eller andre brukeres rettigheter, etc., eller dersom informasjonen er nødvendig for å avklare konkrete rettstvister som involverer Teston, klient, eller en bruker av Tjenesten.

Teston vil ikke dele, selge, formidle eller på annen måte utlevere personopplysninger om deg på annen måte enn det som fremgår av denne personvernerklæringen, med mindre vi er pålagt dette som følge av lov eller en bindende rettsavgjørelse, eller vi har innhentet ditt samtykke. Dette er ikke til hinder for at vi kan benytte en databehandler som behandler personopplysningene på Testons vegne. Databehandlere, dvs. leverandører som får tilgang til dine personopplysninger i forbindelse med levering av tjenester til Teston som er nødvendig for å levere Testons tjenester til deg (eksempelvis når vi bruker en tredjepart til å gjennomføre betalingstransaksjoner eller lagre informasjon på en webserver) er underlagt en databehandleravtale, og de kan ikke bruke dine personopplysninger på noen annen måte enn til de formål opplysningene ble samlet inn og som ledd i utførelsen av tjenester for Teston.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett og mulighet til å slette din brukerkonto i Tjenesten. Ved sletting vil alle personopplysninger om deg bli slettet, med mindre lovpålagte krav eller berettigede interesser gjør fortsatt lagring påkrevd eller lovlig. Det gjøres oppmerksom på at anonymisert informasjon, dvs. informasjon som ikke kan brukes til å identifisere deg, kan fremdeles oppbevares av Teston.

Dersom du vil utøve din rett til å;

 1. få innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg;
 2. endre eller oppdatere personopplysningene og korrigere feil i personopplysningene;
 3. be om at personopplysninger slettes;
 4. be om informasjon om din rett til å begrense eller motsette deg behandlingen; eller
 5. be om informasjon om din rett til dataportabilitet, f.eks. din rett til å motta og overføre personopplysninger gitt til Teston til en annen behandlingsansvarlig,

kan du ta kontakt med Teston på help@teston.io. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at våre tjenester er avhengige av at vi har opplysninger om brukerne, og et krav om sletting av enkelte eller deler av dine personopplysninger vil kunne medføre at du ikke lenger kan bruke Tjenesten. Dersom du ønsker å begrense lagring og behandling av opplysninger utover det som er nødvendig for å levere tjenester som du har bestilt, kan du gjøre dette ved å kontakte help@teston.io.

Lagringstid

Dine personopplysninger vil ikke bli lagret lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen, som definert i denne personvernerklæringen. I tillegg kan du som bruker, som det fremgår i avsnittet over, når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til deg som bruker, med mindre opplysningene er nødvendige for å levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til (eksempelvis teste et produkt) eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene en viss tid (eksempelvis visse opplysninger knyttet til kjøp av tjenester i henhold til regnskapslovgivningen). Fortsatt oppbevaring kan også forekomme dersom slik lagring er nødvendig for ivaretakelse av Testons eller tredjeparts berettigede interesser, herunder etablering, utøvelse, eller forsvar av eller mot et rettskrav.

For opptak fra en test vil oppbevaringstiden variere avhengig av typen test, betalingsplanen til klienten du har testet for, etc. Teston vil imidlertid normalt ikke oppbevare slike opptak i mer enn 1 år etter at du gjennomførte testen.

Bruk av analyseverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi

Vi jobber kontinuerlig med brukeropplevelsen på vår nettside. Derfor samler vi forskjellige typer informasjon fra våre brukere, slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet. Eksempler på slik informasjon er hvilke sider som besøkes, når på døgnet besøket ble gjort og hvilken nettleser som ble brukt. Vi bruker også ulike former for teknologi for å gjenkjenne deg som bruker og for å analysere data om brukerne våre. Teknologien brukes dels fordi det er nødvendig for at tjenestene skal fungere, dels for at det skal være lettere for deg å bruke tjenestene og dels for at vi skal kunne gjennomføre analyser som gjør oss i stand til å videreutvikle tjenestene våre. Ved å bruke våre tjenester samtykker du til at vi kan benytte slike verktøy, med mindre du deaktiverer verktøyene, eksempelvis ved å endre innstillinger for informasjonskapsler i nettleseren din eller deaktiverer et tredjepartsverktøy ved å klikke på en lenke for å melde deg ut. Hvis du ikke velger å godta informasjonskapsler, risikerer du imidlertid at du ikke får tilgang til alle funksjonene i tjenestene våre. Du finner mer informasjon om informasjonskapsler i nettleserens hjelpefunksjon.

Hva er informasjonskapsler?

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på din PC/mobiltelefon/nettbrett og som hjelper oss å gjøre ditt besøk på våre nettsteder mer meningsfylt og positivt for deg. Informasjonskapslene kan eksempelvis inneholde brukerinnstillinger og informasjon om hvordan du har surfet på og brukt vår nettside, hvilken nettleser du bruker, hvilken test du har blitt vist, og tilsvarende atferd på nettsteder vi samarbeider med.

Det finnes forskjellige typer informasjonskapsler:

 1. En sesjonsbasert informasjonskapsel lagres bare i arbeidsminnet på din datamaskin (RAM), og varer bare så lenge som nettleserøkten din. Når du stenger alle åpne nettleservinduer, eller slår maskinen helt av, vil den sesjonsbaserte informasjonskapselen bli borte for alltid.
 2. En vedvarende informasjonskapsel lagres på harddisken i din datamaskin inntil en bestemt dato, som kan være i morgen, neste uke, eller neste år. Vedvarende informasjonskapsler blir liggende på maskinen inntil de enten a) utløper, b) overskrives av nye informasjonskapsler, eller c) fjernes manuelt av deg.

Dersom du ikke ønsker at det skal lagres informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette vil føre til at du mister funksjonalitet i vår tjeneste, kanskje også at de ikke fungerer som forutsatt.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler?

Vi bruker informasjonskapsler for å forenkle bruken av vår tjeneste og for å gi deg relevant informasjon når du besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler brukes også for å måle trafikken på vår nettside, for å samle statistikk og for å forbedre vår tjeneste. I tillegg kan vi bruke informasjonskapsler fra tredjeparter for å måle og analysere trafikken og bruken av nettsidene våre, spore atferd for å bygge målgrupper for markedsføringsformål, forenkle annonsestyring, og forbedre funksjonaliteten på nettsidene.

Informasjonskapslene gjør det mulig for oss å:

 1. Gjenkjenne enheten din slik at vi kan tilpasse vår tjeneste og innstillinger basert på dine antatte preferanser
 2. Tillate bruk av spesialfunksjoner som for eksempel muligheten til å melde frem og tilbake med klienten som har opprettet testen
 3. Beholde konteksten når du navigerer frem og tilbake mellom nettsidene våre, eksempelvis med søk om tester
 4. Beregne og rapportere totalt antall brukere og trafikk
 5. Utvikle og forbedre nettstedet og forstå hvordan det brukes
 6. Bygge segmenter og målgrupper for markedsføringsformål og til å målrette reklame
 7. Redusere reklame som er irrelevant for visse målgrupper

Hva med informasjonskapsler fra annonsører og andre tredjeparter?

Når du bruker vår tjeneste vil annonsører og andre tredjeparter kunne plassere informasjonskapsler for å måle og analysere effekten på bannerannonsering. Vi har utarbeidet strenge retningslinjer for hvordan slike aktører kan samle inn og bruke data om våre besøkende. Retningslinjene bestemmer at tredjeparter ikke skal samle inn data på vår nettside for å bygge profiler, interessegrupper eller på andre måter spore atferd for å kunne gi målrettede annonser. Data kan kun samles inn for å analysere og måle effekten av annonseringen, herunder telle antall annonsevisninger, klikk, og konverteringer. Informasjonskapsler og annen sporingsteknologi får heller ikke knyttes opp mot personopplysninger uten særskilt samtykke fra brukeren.

Endringer og oppdateringer

Teston vil fra tid til annen kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Oppdatert versjon av vår personvernerklæring vil til enhver tid være tilgjengelig på teston. Du oppfordres til å besøke Tjenesten jevnlig for å holde deg oppdatert på vår gjeldende personvernerklæring. Vi vil varsle deg dersom vi gjør endringer i personvernerklæringen som krever ditt samtykke, herunder hvis vi bestemmer oss for å beholde eller bruke personopplysninger på en annen måte enn det som er beskrevet over. Varsel vil bli gitt ved hjelp av metoder som er angitt i vilkårene for testere,

Retten til å klage til relevant tilsynsmyndighet

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger er uforenelig med gjeldende personvernlovgivning, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten der du bor eller arbeider, ved stedet for den påståtte overtredelsen, eller til en annen relevant tilsynsmyndighet.